Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Archiwum

2015-12-28 14:58:57

UWAGA!!! Zmiana strony internetowej oraz bip

2015-12-17 11:19:46

Wybór oferty i zawarcie umowy

2015-12-16 09:39:35

Informacja o wyniku naboru

2015-12-16 09:28:24

Nieobecność Psychologa

2015-12-14 15:24:50

Nieobecność Radcy Prawnego

2015-12-08 10:06:04

Zamówienie publiczne- ochrona osób i mienia

2015-12-04 14:11:29

lista kandydatów

2015-12-03 13:20:45

Nieobecność Radcy Prawnego

2015-12-01 13:58:37

AKADEMIA ŻYCIA

2015-11-30 08:36:35

Nieobecność Radcy Prawnego

2015-11-25 08:07:44

Dnia 24 grudnia 2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nieczynne

2015-11-23 12:52:11

Nieobecność Psychologa

2015-11-17 12:22:05

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Referent ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi

2015-11-12 09:03:28

Nieobecność Radcy Prawnego i Psychologa

2015-10-30 09:11:32

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Świeckiego

2015-10-30 09:01:09

Ogłoszenie otwartego naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Świeckiego

2015-10-22 12:57:14

Program wzmacniania rodziny

2015-10-21 10:49:56

Nieobecność Radcy Prawnego

2015-10-19 14:24:31

WYBORY BEZ BARIER

2015-10-06 08:50:40

"Żyć z afazją"

2015-09-17 08:13:54

Ankieta Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020

2015-09-17 07:57:06

Nieobecność na dyżurze radcy prawnego

2015-09-10 12:46:30

Zintegrowany Program Wspierania Rodzin Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2015-09-10 12:36:30

Grupa wsparcia dla rodziców

2015-09-10 12:13:35

Konkurs MPiPS w ramach FEAD

2015-09-10 11:10:59

zmiana terminu naboru wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"

2015-09-07 12:06:54

Informacja o wyniku naboru na wolny etat na stanowisku Psychologa

2015-08-14 09:51:30

Aktywny samorząd - moduł II

2015-08-12 10:56:07

Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych

2015-08-10 08:39:11

VII MIĘDZYNARODOWE FORUM tato.net

Przejdź do strony: