Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

"AKTYWNI NA RYNKU PARCY" 2011

Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.2

Instytucja Pośrednicząca II stopnia: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu

 

informuje, że z dniem 31 grudnia 2011 roku zakończy realizację projektu systemowego

 

 „Aktywni na rynku pracy”

 

SKIEROWANEGO DO:

 

  1.OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich)

którzy w ramach programu w szczególności byli objęci:

- warsztatami psychologicznymi

- zajęciami z doradcą zawodowym

- kursem prawa jazdy kat. B

 

2.  MŁODZIEŻY PRZEBYWAJĄCEJ W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

która w ramach programu w szczególności była objęta:

- warsztatami psychologicznymi

- warsztatami specjalistycznymi z certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień od narkotyków

- spektaklem profilaktycznym na temat uzależnienia od alkoholu

- zajęciami z doradcą zawodowym

 

3.  KOBIET PO MASTEKTOMII

Które w ramach  Programu Aktywności Lokalnej w szczególności były objęte:

-  grupą samopomocową

- warsztatami psychologicznymi

- zajęciami rehabilitacyjnymi

 

W ramach Programu Aktywności Lokalnej dla społeczności lokalnej z miejscowości Osie, Nowe i Drzycim zorganizowano spotkanie edukacyjne z zakresu profilaktyki nowotworu piersi. W ramach prelekcji odbyły się wykłady lekarza onkologa, prelekcje „Amazonek”, które przeszły leczenie, pokazy na fantomie oraz degustacje dań regionalnych.

 

W projekcie uczestniczyło 46 osób, które zostały objęte działaniami aktywizującymi.

 

DZIĘKUJEMY ZA WPÓŁPRACĘ WSZYSTKIM OSOBOM

ZAANGAŻOWANYM W ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu ul. Wojska Polskiego 195 A, 86-100  Świecie

•tel. (052) 33-11-882, fax. (052) 33-32-149 •e-mail: pcprswiecie@op.pl•www.swiecie.pcpr.info

Źródło: Katarzyna Pilińska
Data dodania: 2011-12-12 08:58:09

Inne artykuły