Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

dane teleadresowe

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

UL. WOJSKA POLSKIEGO 195 A
86-100 ŚWIECIE

adres email: pcprswiecie@op.pl

elektroniczna skrzynka podawcza: pcprswiecie.eboi.pl

strona internetowa: www.swiecie.pcpr.info

bip.powiat.swiecki.lo.pl

 

Dyrektor:
Małgorzata Imiłkowska- tel. 52 56 83 200

Sekretariat:
Anna Dulińska - tel. 52 56 83 200 fax. 52 56 83 201

Księgowość: tel. 52 56 83 203
Główny Księgowy Justyna Barczyk
Starszy Księgowy Małgorzata Wojewoda
Referent Oliwia Kempińska

Dział rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i pozyskiwania środków z funduszy krajowych i unijnych: tel. 52 56 83 204

- kierownik działu - Katarzyna Pilińska
- zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych - Judyta Wiza   
 - turnusy rehabilitacyjne, likwidacja barier architektonicznych, sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych, warsztaty terapii zajęciowej - Weronika Wehner
 
Dział Pomocy Społecznej, Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej
Kierownik Karolina Gapska– Kostrzewa  tel. 52 56 83 207
Stanowisko ds. pomocy instytucjonalnej i interwencji kryzysowej Pani Małgorzata Rosenkiewicz ul. Sądowa 18, tel 52 30 70 160 (Ośrodek Interwencji Kryzysowej)
Stanowisko ds. realizacji świadczeń i odpłatności Pani Anna Fenske ul. Wojska Polskiego 195A tel. 52 56 83 205
Stanowisko ds. pieczy zastępczej i projektów EFS Pani Angelika Daszkowska ul. Wojska Polskiego 195A tel. 52 56 83 206
Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Pani Anna Adryańczyk tel. 52 56 83 206
Koordynatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej:
Pani Aleksandra Goldian tel. 52 5683 205
Pani Katarzyna Malinowska tel. 52 56 83 205
 
Projekt EFS
Koordynator Katarzyna Pilińska  tel. 52 56 83 204
 Specjalista ds. rozliczeń projektu  Małgorzata Wojewoda  tel. 52 56 83 203

Przyjmowanie skarg i wniosków:
Dyrektor oraz Główny Księgowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu przyjmują obywateli  w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach: 12.00 - 15.30. W przypadku gdy we wtorek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Dyrektor oraz Główny Księgowy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach: 12.00 - 15.30.
Pozostali pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu.

Źródło: Sekretariat PCPR
Data dodania: 2014-07-17 10:27:17

Inne artykuły