Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

dane teleadresowe domów pomocy społecznej

 

Domy Pomocy Społecznej funkcjonujące na terenie Powiatu Świeckiego:

  1. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Świeciu, adres: 86-100 Świecie, ul. Wojska Polskiego 128, tel. 52 3311884 STRONA WWW: www.dps-swiecie.org.pl
  2. Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy dla Osób w Podeszłym Wieku w Pruszczu, adres: 86-120 Pruszcz, ul. Łowińska 9, tel.52 33 20 290
  3. Dom Pomocy Społecznej dla osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Gołuszycach, adres: 86-120 Pruszcz, Gołuszyce 26, tel.52 33 20 019 STRONA WWW: www.dpsgoluszyce.pl


Źródło: A. Fenske - PCPR
Data dodania: 2011-09-25 16:19:03

Inne artykuły