Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Dane teleadreswe Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Sądowa 18

tel. 52 30 70 160

e-mail: oik.swiecie@op.pl

 

 

Pracownik ds pomocy instytucjonalnej i interwencji kryzysowej

Małgorzata Rosenkiewicz

poniedziałek - piątek

godziny od 7:30 do 15:30

 

Dyżur psychologa

Teresa Ciepłuch

- środa od godziny  od 15:00 do 18:00

- czwartek od godziny od 15:00 do 18:00

 

Dyżur radcy prawnego

Mariusz Stegienka

- wtorek od godziny od 15:30 do 17:00 (z wyjątkiem ostatniego wtorku miesiąca)

- czwartek od godziny od 15:30 do 18:00

 

Dyżur pedagoga

Katarzyna Malinowska

- środa od godziny 16:00 do 18:00 (z wyjątkie I i III środy miesiąca)

 

Dyżur terapeuty w zakresie uzależnień

Grażyna Szreiber

- I i III środa miesiąca od 16:00 do 18:00

 

Poradnictwo rodzinne i małżeńskie ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rowiązywania konfliktów w rodzinie

Prowadzenie treningu umiejętności wychowawczych

Andrzej Burzyński

- wtorek od 15:00 do 17:00 z wyjątkiem ostatniego wtorku miesiąca (po uprzednim umówieniu się na wyznaczony termin z pracownikiem socjalnym Panią Małgorzatą Rosenkiewicz tel. 52 30 70 160 lub w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej)

 

 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela schronienia

Do hostelu Ośrodka przyjmowane są w szczególności osoby lub rodziny będące ofiarami przemocy w rodzinie lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej, gdy istnieje zagrożenie zdrowia lub życia.

Po godzinie 15:30 przyjęcia odbywają się wyłącznie w asyście policji lub straży miejskiej.

Źródło: Sekretariat
Data dodania: 0000-00-00 00:00:00

Inne artykuły