Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

grupa wsparcia i szkolenia

Wsparcie dla rodzin zastępczych

GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH 
  
  
Kontakt 
Dział Pomocy Społecznej, Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej 
Kierownik Karolina Gapska – Kostrzewa  tel. 52 56 83 207 
  
       
1. Grupa Wsparcia dla rodzin zastępczych zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu działa  od 2008 roku i skierowana jest do rodzin zastępczych z powiatu świeckiego. 
       
2. Spotkania odbywają się systematycznie. 
       
3. Grupę prowadzi psycholog. Bezpośrednio po grupie wsparcia istnieje możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji z psychologiem. 
       
4. Zasadą działania Grupy jest: 
      - wspieranie rodzin zastępczych i dziecka w niej umieszczonego, 
      - pomoc w rozwiązywaniu problemów występujących w rodzinie, 
      - wymiana doświadczeń. 
       
5. Tematyka spotkań m.in.( od początku istnienia grupy) 
      - dysleksja rozwojowa 
      - rozwój psychiczny dziecka 0-10 lat ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
      dziecka 
      - różnice w interpretacji okresu dojrzewania 
      - poznanie samego siebie – wpływ rodziny na kształtowanie poczucia 
      wartości u dziecka 
      - rola rodziny i szkoły w procesie wychowania młodego człowieka 
      - dziecko z FAS studium przypadku 
      - moje mocne strony w procesie wychowawczym 
      - rozwiązywanie spraw bieżących analiza przypadków 
      - depresja u dzieci i młodzieży, przyczyny, objawy, leczenie 
      - anoreksja i bulimia- film , dyskusja 
      - zachowania asertywne w trudnych sytuacjach, sztuka bycia sobą, film i 
      dyskusja 
      - dziecko w sieci – zespół uzależnienia od internetu. 
      - przemoc i agresja. Jak się im przeciwstawić – film, dyskusja 
      - prezentacja tematyki chorób nowotworowych 
      - jak uchronić dziecko od uzależnień 
      - rozwój dziecka od 0-18 lat uwarunkowania medyczne 
      - ochrona danych osobowych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 
      - cukrzyca i choroby około cukrzycowe 
      - zły dotyk przekraczanie granic w kontaktach z dziećmi 
       
6. Harmonogram spotkań dla grupy wsparcia ze  Świecia i Nowego. 
       
      ŚWIECIE 
      miejsce spotkań: Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Sądowa 18 (teren 
      Szpitala Psychiatrycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych). 
      godziny spotkań: 
      od 10.00 do 12.00 
      od  12.00 do 14.00 indywidualne konsultacje z psychologiem. 
       
      daty spotkań: 
      21.01.2012r. 
      17.03.2012r. 
      19.05.2012r. 
      15.09.2012r. 
      17.11.2012r. 
      15.12.2012r.              
     
NOWE
miejsce spotkań: Warsztat Terapii     Zajęciowej  Nowem przy ulicy  Myśliwskiej 1A 
      
godziny spotkań:
od 10.00 do 12.00
od  12.00 do 14.00 indywidualne konsultacje z psychologiem. 
      
daty spotkań:
18.02.2012r.
21.04.2012r. 
22.06.2012r. 
20.10.2012r. 
15.12.2012r. (miejsce spotkań: Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Sądowa 18 (teren 
                            Szpitala Psychiatrycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych). 
       
     
  
Szkolenia 
  
 W 2012 roku planuje się przeprowadzenie cyklu szkoleń dla  ustanowionych rodzin zastępczych o następującej tematyce : 
1. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka 
2. Pielęgnacja cery młodzieńczej 
3. Choroby psychiczne dzieci i młodzieży 
4. System szkolny po reformie oświaty 
  
W 2012 roku przeprowadzono szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz dla rodzin ustanowionych. Przeszkolono 4 rodziny kandydatów oraz 21 rodzin ustanowionych. 
Data dodania: 2012-10-04 14:29:04

Inne artykuły