Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (sprawa 2/2011)

Świecie, dnia 01.08.2011 r.

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Szkolenia i kurs prawa jazdy kat. B dla osób niepełnosprawnych”  (sprawa 2/2011)

 

 

 

            Działając zgodnie z  art. 92  ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje:

 

Oferta najkorzystniejsza – Zadanie 1:

            Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna z siedzibą w Grudziądzu, przy                                              ul. Kulerskiego 11 – liczba punktów (kryterium cena – 100%)  - 10

            W/wym. Oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych             Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w kryterium cena – 100 %.

Data dodania: 2011-08-01 14:47:12

Inne artykuły