Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Informacja o wyborze oferty - ochrona osoób i mienia

Świecie, dnia 07.12.2011 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę osób i mienia (sprawa 3/2011)

 

Oferta najkorzystniejsza:

 

Agencja Ochrony Osób i Mienia JAG z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Saperów 184 – liczba punktów (kryterium cena – 100%)  - 10

W/wym. oferta spełnia wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest najkorzystniejsza w kryterium cena – 100 %.

Źródło: Główny księgowy
Data dodania: 2011-12-07 09:49:19

Inne artykuły