Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym

W dniu 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która nadaje prawo każdemu niepełnosprawnemu obywatelowi, który doświadcza trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (przede wszystkim osoby głuche, niedosłyszące oraz głuchoniewidome),                                         do skorzystania z usług tłumacza języka migowego oraz ze środków wspierających komunikowanie się. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług podczas załatwiania spraw w urzędzie zobowiązana jest zgłosić w terminie, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Świeciu za pośrednictwem:

- poczty tradycyjnej na adres: ul. Wojska Polskiego 195A, 86-100 Świecie

- poczty elektronicznej e-mail: pcprswiecie@op.pl

- rozmowy telefonicznej nr 52-568-32-00 lub 52-568-32-04

- faxu nr 52-568-32-01.

            Ponadto istnieje możliwość skorzystania z komunikacji audiowizualnej z wykorzystaniem komunikatora internetowego Skype.

 

Źródło: Rehabilitacja społeczna
Data dodania: 2012-05-09 08:38:12

Inne artykuły