Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Konkursy

 

Zarząd Powiatu Świeckiego

Na podstawie art. 11, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późń. zm.) oraz uchwały Nr XXVIII/152/09 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 marca 2009r. w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych na 2009 rok"., ogłasza otwarte konkursy ofert nr 1 i 2 na realizację zadania dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez dwa podmioty uprawnione według poniższego ogłoszenia.

 

Pełna treść ogłosznia do pobrania

Załącznik do pobrania
Data dodania: 2010-02-12 02:01:00

Inne artykuły