Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Organizacje pozarządowe w powiecie

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Adres siedziby

1. Stowarzyszenie Sportowe dla Osób Upośledzonych Umysłowo, Sekcja Olimpiad Specjalnych „Potrafimy” ul. Paderewskiego 586 – 100 Świecie
2. Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożejw Topolnie (przy Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej) Topolno 4586 – 120 Pruszcz
3. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Świeciu  ul. Ogrodowa 2 (Gimnazjum)86 – 100 Świecie
4. Polski Komitet Pomocy Społecznej  ul. Plac Św. Rocha 586 – 170 Nowe
5. Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Romów  ul. Polna 1386 – 100 Świecie

6.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Spróbujmy Razem” w Warlubiu ul. Bąkowska 12

86 – 160 Warlubie

7.

Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych w Świeciu ul. Św. Wincentego 1

86 – 100 Świecie

8. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Krąg” przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Górnej Grupie ul. Świecka 8, Górna Grupa86 – 134 Dragacz
9. Stowarzyszenie Rodzin Chorych Dzieci i Dorosłych na Schorzenia Centralnego Układu Nerwowego w Świeciu ul. Wojska Polskiego 8586 – 100 Świecie
10. Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnychw Gołuszycach 86 – 120 Pruszcz
11. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Zdrowie Dziecka” w Nowem oś. Nowy Świat 886 – 170 Nowe
12. Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu ul. Nadbrzeżna 2A86 – 100 Świecie
13. Polski Związek Niewidomych w Świeciu Siedziba w Domu Kultury w Świeciu ul. Wojska Polskiego 13986 – 100 Świecie
14. Stowarzyszenie dla Osób Dotkniętych Przemocą „Nadzieja” w Świeciu ul. Wojska Polskiego 73/5286 – 100 Świecie
15. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Rodzin Patologicznych „Baszta” w Nowem 86 – 170 Noweul. Krótka 2a
16. Polskie Stowarzyszenie DiabetykówZarząd Miejski w Świeciu 86 – 100 Świecieul. Sądowa 5

 

Data dodania: 2010-02-12 02:01:00

Inne artykuły