Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Projekt systemowy "Aktywni Na Rynku Pracy"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
informuje, że z dniem 01.07.2008r. rozpoczęło
realizację projektu systemowego

„Aktywni na rynku pracy”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII
Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.2
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Projekt adresowany jest do osób
opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze,
które nie pozostają w zatrudnieniu
i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

Celem programu
jest przygotowanie uczestników projektu
do wejścia na rynek pracy,
które odbywać się będzie poprzez wzmocnienie motywacji i samooceny
oraz nabycie nowych kwalifikacji.
 
Biuro projektu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Świeciu ul. Wojska Polskiego 195 A
pokój nr 6
tel. 052 33 11 882

Projekt współfinansowany jest przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Data dodania: 2008-07-29 12:00:00

Inne artykuły