Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Wyniki

 

 

Informacja o wyniku naboru

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko starszego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 195A, 86 – 100 Świecie do objęcia wolnego stanowiska pracy została wybrana Pani Małgorzata Wojewoda zam. Bukowiec.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Małgorzata Wojewoda spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze jak również uzyskała maksymalną ilość punktów z testu kwalifikacyjnego, co dało jej możliwość objęcia wolnego stanowiska pracy.

 

 

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Świeciu

Małgorzata Imiłkowska


 

Lista kandydatów

spełniających wymagania formalne na stanowisko starszego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 195A, 86 – 100 Świecie informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na wymienione stanowisko pracy do następnego etapu zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Małgorzata Wojewoda

Bukowiec

 

 

 

 

 

Podpisy członków komisji:

  1. Małgorzata Imiłkowska
  2. Lidia Szafrańska
  3. Justyna Barczyk

 

 

 

 

 

Świecie, dnia 7 września 2010 r.

Data dodania: 2010-02-12 02:01:00

Inne artykuły